News About PRAA About HIV/AIDS About HIV/AIDS and Human Rights Publications Patronage Link Plea
 
請下載捐款表格並以正楷填寫後,傳真至本會。
(收到傳真後將與您聯繫)
 
郵政劃撥:19205461
銀行轉帳:
  01341-0000-4200
  新光銀行 敦南分行
ATM轉帳:
  新光銀行代碼:103
  帳號:01341-0000-4200
發票捐贈至本會,中獎金額將彙總後以「無名氏」入帳
附註:本會線上捐款頁面為藍新科技公司製作,請捐款者放心操作。
 
 
  查詢訊息:
 
 
2012/4/24  【發票捐贈】您的小小關注,可以讓權促會更有力量前進!
2012/4/20  【公告】本會章程 – 2012/4/20
2010/11/26  捐款感言-20101209更新
2010/3/23  社工相關科系學生實習辦法 / 2011-01-12修訂
2008/6/3  個人會員入會申請書